Ryszard Maciejkianiec

Nasze wywiady
Wspomagać tworzenie nowej jakości

Jak już informowaliśmy naszych Czytelników w dniu 11 października br. w kościele Bernardynów pt. "Najmilsze dzieci Boże, dzieci moje!..." została otwarta wystawa, poświęcona Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

W miniony piątek 2 listopada br. przybyli z Warszawy Krystyna Lachowicz, wiceprezes zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz autor projektu Henryk Górski, dokonali przenosin wystawy i jej otwarcia w kościele Ducha św., która potrwa tam do końca listopada.

Będąc w Wilnie Krystyna Lachowicz odwiedziła również redakcję "Naszej Gazety".

Pani Krystyno, minęły cztery lata życzliwej współpracy Fundacji z redakcjami polskich pism na Wschodzie. Jak Pani ocenia dorobek minionego okresu?

Trzeba powiedzieć, iż mamy satysfakcję, że program prac Fundacji był konsekwentnie realizowany. Poprzez współpracę z redakcjami pism na Wschodzie i tematyczne seminaria organizowane dla dziennikarzy osiągnęliśmy pewien stopień integracji tych środowisk, w wyniku powstał Związek Dziennikarzy na Wschodzie. Pisma stały się bardziej niezależne, osiągając inny wyższy poziom jakości. Pojawiły się też nowe, dotychczas nie praktykowane inicjatywy wydawnicze, jak dla przykładu w Donbasie, gdzie ukraińska gazeta jest rozpowszechniana z polskim dodatkiem. Wspomaganie tych procesów było ważnym naszym zadaniem i obowiązkiem Fundacji.

Fundacja wspierała również potrzeby religijne Polaków na Wschodzie poprzez pomoc w organizowaniu pielgrzymek do Częstochowy, Krakowa i innych miejsc w Polsce. Służyliśmy też pomocą w zawiązywaniu pracy polonijnej przy kościołach, które niekiedy są jedynym miejscem, gdzie się mogą spotkać Polacy, jak też w innych ośrodkach. W pewnym stopniu nowym tematem była współpraca z istniejącymi i organizacja nowych niedzielnych szkółek kultury i języka polskiego.

Ciekawą inicjatywą, którą myśmy poparli, było zorganizowanie w Tomsku na Syberii trzechtygodniowego obozu dla dzieci i młodzieży, chętnych poznania języka polskiego, zresztą budzącego tam coraz większe zainteresowanie.

Jak Pani widzi dalszą perspektywę współpracy Fundacji z redakcjami polskich pism na Wschodzie?

W wyniku współpracy z coraz szerszym środowiskiem polskim na Wschodzie, widzimy potrzebę doskonalenia pracy własnej, ale też zmian w pracy redakcji i polskich organizacji w związku ze zmieniającymi się warunkami społecznymi w krajach ich zamieszkania.

Jedno jest pewne, że Senat RP, tradycyjnie mający w swojej gestii współpracę z Polakami i Polonią, szczególnie ceniący działalność polskich środków masowego przekazu na Wschodzie, nie pozwoli na zmarnowanie ich obecnego wieloletniego dorobku.

Korzystając z okazji chciałabym poprzez łamy "NG" serdecznie podziękować wszystkim redakcjom i dziennikarzom polskich pism na Wschodzie za szczególne poświęcanie się dziełu promocji polskiego słowa, kultury i historii.

Dziękuję za życzliwą współpracę i rozmowę.

Na zdjęciu: Krystyna Lachowicz po otwarciu wystawy w kościele Ducha św. wraz z autorem projektu Henrykiem Górskim i jego synem Sewerynem.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 43 (532)