Irena Diugiewicz

Ojczyzna to pamięć i groby...

Uczniowie Ludwinowskiej Szkoły, dbają o miejsce kaźni Polaków w Ponarach.

Już w październiku, w oczekiwaniu na uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Modlitw za Zmarłych, rozpoczyna się akcja sprzątania cmentarzy. Biorą w tym udział uczniowie oraz wychowawcy szkół Wilna i Wileńszczyzny. Wyruszają na cmentarze Rossa, Bernardyński, Antokolski oraz na cmentarze parafialne. Udział uczniów w tej akcji jest nie tylko szacunkiem dla zmarłych, lecz również dobrą lekcją wychowawczą, lekcją historii i patriotyzmu.

Ludwinowska Szkoła Podstawowa znajduje się w trzech kilometrach od tragicznego miejsca mordu Polaków w Ponarach. Już od 7 lat uczniowie tej szkoły opiekują się tym cmentarzem. W ciągu całego roku dbają o czystość tego świętego miejsca. W Dzień Zaduszny przybywają, by zapalić znicze i odmówić pacierz. Biorą czynny udział w organizowanych w tym miejscu nabożeństwach i apelach. Patriotyczne piosenki i wiersze rozbrzmiewają w Ponarach z ust uczniów podczas uroczystości z okazji Niepodległości Polski.

Starszoklasiści dobrze znają historię tego tragicznego miejsca, gdzie za wolność Ojczyzny, polegli ich rodacy. Pamięć o nich, przykład ich życia i śmierci jest najlepszym wzorem w wychowywaniu młodych Polaków. Za Ferdynandem Fochem należy powtórzyć ?Ojczyzna to pamięć i groby. Narody tracąc pamięć - tracą życie?.

Na zdjęciu: 5 b klasa wraz z wychowawczynią po jesiennym sprzątaniu cmentarza.

Fot. autor

NG 43 (532)