Powiedzieli...

Algirdas Brazauskas, premier rządu RL na spotkaniu z przedsiębiorcami niemieckimi:

"Potrzebujecie fachowców z branży informacyjnej? Litwa gotowa ich wam dać"

Audrius Kubilius, jeden z liderów partii konserwatystów:

"Gdyby liberałowie pogubili się pomiędzy zwycięstwami i porażkami, to ich matka - partia konserwatystów zawsze przygarnie"

Algis Stasiđkis, działacz partii konserwatystów, broniąc idei odbudowy Zamku Dolnego w Wilnie:

"Dobrze, że Polacy okupowali Wilno, sowieccy okupanci odbudowali zamek w Trokach. A litewska inteligencja będzie spacerować wokół ruin Zamku Dolnego i beczeć jak wykastrowane kozły"

NG 43 (532)