Audrone URBONAITË

Telewizja pouczyła polityków

Rozmowa premiera i ministra wywołała burzę

Ujawniona publicznie prywatna rozmowa premiera Algirdasa Brazauskasa i ministra ochrony kraju Linasa Linkevičiusa spowodowała polityczne zamieszanie.

W rozmowie, którą potajemnie nagrała telewizja TV3, L. Linkevičius przekonywał A. Brazauskasa, aby z własnej inicjatywy spotkał się z ambasadorem USA Johnem Tefftem i zapewnił go, że premier jest zainteresowany zyskowną działalnością spółki "Mažeikiu nafta". Między innymi, A. Brazauskas powiedział, że rządzący przedsiębiorstwem amerykański koncern "Williams International" wycofa się z Litwy.

Na słowa, które premier powiedział w czasie tej rozmowy, zareagował też prezydent Valdas Adamkus: "To, co powiedział premier, jest jego osobistą opinią, ale osoba oficjalna nie powinna w ten sposób mówić o tak palących sprawach".

Wczoraj w Sejmie na posiedzeniu Rady Współpracy Politycznej, składającej się z przedstawicieli partii centrum i prawicowych, dyrektor generalny "Mažeikiu nafta" James Scheel powiedział, że bardzo uważnie wysłuchał tajnego zapisu rozmowy.

Kierownik spółki oświadczył, że bez względu na zdanie rządu, ?żadna siła nie zmusi Amerykanów do odejścia z Litwy?.

("Lietuvos rytas" z 3010 2001 r.)

NG 43 (532)