Święto płonących zniczy na Ziemi Wileńskiej

W Dniu Wszystkich Świętych i na Zaduszki na Ziemi Wileńskiej jak i w całym świecie katolickim modlono się za dusze tych co odeszli, odwiedzano ich groby.

1 listopada zgodnie z tradycją, która utrwaliła się w ostatnim 10 - leciu, wilnianie i goście miasta zebrali się na kwaterze wojskowej cmentarza na Rossie. O godzinie 17, na zaproszenie Związku Polaków na Litwie, odbyło się uroczyste składanie kwiatów i wieńców przy Mauzoleum Matki i Serca Syna. Wspólnie z litewskimi Polakami wieniec od państwa polskiego na miejscu wiecznego spoczynku serca I Marszałka II Rzeczypospolitej Józefa Piłsudskiego złożył ambasador RP na Litwie Jerzy Bahr. Podczas uroczystości na Rossie zespół ludowy "Rudomianka" wykonał pieśni religijne i patriotyczne.

Tego dnia zapalono znicze i złożono kwiaty również w miejscach masowych kaźni i mordów w Zułowie, Święcianach, Oranach, cmentarzu Kalwaryjskim, w Nowych Święcianach, Glinciszkach, Dubinkach, Ponarach, Trokach, Niemenczynie, na wileńskich cmentarzach Bernardyńskim, Antokol Pieta, Antokol - cmentarz wojskowy, na Nowej Rossie.

W dniu Wszystkich Świętych prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus złożył kwiaty na grobie patriarchy litewskiego odrodzenia narodowego doktora Jonasa Basanavičiusa.

Z inicjatywy żołnierzy Klubu "Wrzesień 39" w dniu 2 listopada przy pomniku w Ponarach ksiądz Józef Narkun odprawił mszę św. w intencji poległych i pomordowanych, modląc się również o pokój i zgodę, aby tamte tragiczne wydarzenia nigdy się nie powtórzyły. Uczestnicy uroczystości zapalili znicze, złożyli kwiaty i wieńce, w tym również od Wiesławy Kędzierskiej z Warszawy. Zapalono znicze i złożono kwiaty również na cmentarzu w Skorbucianach.

W Miednikach na cmentarzu parafialnym odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego Krzyża Katyńskiego. Mszę św. celebrował i dokonał poświęcenia Krzyża ksiądz franciszkanin Andrzej Cyrański. Nowy metalowy Krzyż Katyński, na miejscu zniszczonego czasem drewnianego, gratisowo wykonał miejscowy mistrz ludowy Leonard Kułdo. W kamiennym nagrobku pod krzyżem jest wmurowana urna z ziemią pobraną z cmentarza w Katyniu.

Mimo nieprzychylnej w te dni aury, na większych i mniejszych cmentarzach Wileńszczyzny celebrowano msze św. prowadzono procesje.

Inf. wł.

Na zdjęciach: 1 listopada, kwatera wojskowa cmentarza Rossa, fot. Waldemar Dowejko. Uroczystości 2 listopada przy pomniku w Ponarach, fot. Tadeusz Stempkowski. Poświęcenie Krzyża Katyńskiego w Miednikach. fot. Bronisława Kondratowicz

NG 43 (532)