Obchody 83 rocznicy Niepodległości
Rzeczpospolitej Polskiej

W minioną niedzielę - 11 Listopada naród polski obchodził 83 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Również na Litwie odbyło się szereg uroczystości rocznicowych, zorganizowanych przez Związek Polaków na Litwie i Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w naszym kraju. Główne uroczystości rocznicowe tradycyjnie odbyły się na kwaterze wojskowej cmentarza na Rossie, przy Mauzoleum Naczelnika Państwa, I Marszałka II Rzeczypospolitej Józefa Piłsudskiego. Wieńce złożyli w imieniu państwa polskiego ambasador RP na Litwie Jerzy Bahr, Związku Polaków wiceprezes Antonina Połtawiec, przedstawiciele polskich organizacji w Wilnie. W patriotycznej uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy stolicy, kombatanci, uczniowie polskich szkół, harcerze, goście stolicy.

Tegoż dnia ambasador RP J. Bahr wręczył nominacje oficerskie członkom Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie. Wieloletniego dziekana Polonistyki Instytutu Pedagogicznego w Wilnie, profesora, majora Włodzimierza Czeczota mianowano na stopień podpułkownika. Pierwszy stopień oficerski - podporucznika otrzymali: Anatol Uścinowicz, Kazimierz Suleja, Edward Klonowski, Władysław Wasylocha, Józef Bąkowski, Witold Chomicki, Jan Szuszwiło, Jan Szegidewicz, Stanisław Jama, Stanisław Kondratowicz, Józef Kropa, Bohdan Lassota, Mikołaj Pawłowski, Fulgenty Rymszelis, Michał Zajączkowski. Nominacje oficerskie dla polskich kombatantów na Litwie podpisał poprzedni minister obrony narodowej RP Bronisław Komorowski.

W kościele pw. Ducha św. została odprawiona msza św. za Ojczyznę. Wieczorem 11 listopada z okazji Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej również w kościele pw. Ducha św. odbył się koncert muzyki barokowej, w którym wystąpili: renomowany gdański zespół Cappella Gedanensis, chór samorządu m. Wilna ?Jauna Muzika? oraz Musika Antioqa Kőln.

***

W nawiązaniu do ciągłości tradycji z okresu międzywojennego Polacy w Kownie, z udziałem rodaków z Łopi, Kiejdan i Urniaży w tym roku również niezwykle uroczyście obchodzili 83 rocznicę Święta Niepodległości Polski.

Mimo znacznie skromniejszych możliwości, jakie w historycznie zwartym skupisku posiadają Polacy wileńscy, emocjonalne zaangażowanie się organizatorów i uczestników uroczystości, radość wzajemnego nieczęstego obcowania połączona z doświadczeniem pracy społecznej od kilku pokoleń, zostawia zawsze, nawet u gości, uczucie współuczestniczenia w wydarzeniu ważnym, niemalże wyjątkowym.

Msza św. w kościele pokarmelitańskim z udziałem zespołu Canta Kovnensis, równych klasą któremu w wykonaniu muzyki sakralnej w polskim środowisku raczej nie ma, zapoczątkowały obchody święta. Następnie uczestnicy obchodów rocznicowych zebrali się w domu parafialnym, który z racji niezwykle licznego przybycia rodaków, z trudem pomieścił zebranych. Spotkanie zagaiła prezes Genowefa Chomańska, przekazując pozdrowienia i najlepsze życzenia zebranym i wszystkim rodakom z okazji narodowego święta. Pozdrowienia i życzenia od Polaków wileńskich oraz kwiaty na ręce Genowefy Chomańskiej przekazał również R. Maciejkianiec.

Artystyczną część spotkania zapoczątkował Włodzimierz Chomański, wykonując najstarszą pieśń narodową - Bogurodzicę, a niestrudzony Canta Kovnensis - wiązankę patriotycznych pieśni. Miłą niespodzianką był również sympatyczny występ zespołu przy niedzielnej szkółce kultury i języka polskiego, działającej od kilku lat przy Kowieńskim Oddziale Związku Polaków na Litwie, który jest prowadzony przez absolwentkę Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie Agatę Żdanowicz, studiującą obecnie w Kownie.

Następnie, już tradycyjnie - wspólna herbatka przy świątecznym stole i miłe rodaków rozmowy z tamtejszym akcentem.

Kolejne spotkanie - jak zwykle od wielu lat - z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Inf. wł.

Na zdjęciu: występ Cappella Gedanensis w kościele pw. Ducha św.; uroczystości w Kownie.,występuje dziecięcy zespł przy niedzielnej szkółce kultury i języka polskiego.

Fot. Marian Paluszkiewicz i własne.

NG 44 (533)