Wykład ambasadora Jerzego Bahra w Centrum
Studiów Wspólnot Kulturowych

6 listopada br. w Centrum Studiów Wspólnot Kulturowych, które działa przy Fakultecie Historii Uniwersytetu Wileńskiego, odbył się wykład ambasadora RP Jerzego Bahra.

Zapowiadane wstępnie wystąpienie miało być poświęcone mniejszościom narodowym w Polsce, zostało jednak przedstawione w znacznie szerszym kontekście - jako problematyka tożsamości narodowej i inne, w warunkach naszych czasów. Referent, podkreślając wiele aspektów decydujących o tożsamości i problemów jej rozmywania, bądź tworzenia sztucznej tożsamości człowieka w warunkach komunizmu, szczególnie podkreślił rolę osobistego samookreślenia się. Jego zdaniem, wyjątkową rolę w samookreślaniu tożsamości, stanowi ciągłość kultury, znajomość niezafałszowanej historii, przywiązania i wpływy historycznych czy wieloletnich elementów regionalnych. Ambasador zaznaczył potrzebę szerszego otwarcia się na współpracę z innymi kulturami , mając na uwadze iż nasza tożsamość dotyka również innych, a budowanie tożsamości na zasadzie osaczonej twierdzy w obecnych warunkach może mieć skutki negatywne. Natomiast własna tożsamości narodowa, zdaniem referenta, nie ulega rozmyciu przy kontaktach z inną kulturą, a jeszcze się wzbogaca, o ile została zbudowana na autentycznej podstawie.

Referat był wysłuchany ze szczególną uwagą i życzliwie odebrany. Słuchacze zadali również dla referenta szereg pytań. (rm).

NG 44 (533)