Liczba mieszkańców nie sięga 3,5 mln

Różnica - 5 proc.

Zgodnie z wstępnymi danymi tegorocznego powszechnego spisu ludności na Litwie, nasz kraj liczy obecnie 3 mln 491 tys. stałych mieszkańców. Jest to o 5 proc. mniej niż 12 lat temu.

Według danych spisu z 1989 r., ówcześnie Litwa liczyła 3 mln 674 tys. 802 stałych mieszkańców.

W tym roku zapisano1 mln 632,1 tys. mężczyzn i 1 mln 858,7 tys. kobiet. Odpowiednio wynosi to 46,8 proc. i 53,2 proc. mieszkańców. W 1989 r, na tysiąc mężczyzn przypadało 1113 kobiet, w tym roku natomiast - 1139 kobiet.

W porównaniu z Estonią i Łotwą, liczba mieszkańców na Litwie zmalała niewiele: Estonia, w porównaniu z danymi z 1989 r., liczy o 12 proc. mieszkańców mniej, Łotwa natomiast - mniej o 11 proc.

Liczby fałszowano

Jak powiedział zastępca dyrektora Departamentu Statystyki Petras Adlys, podstawową przyczyną zmniejszania się liczby mieszkańców jest to, że tegoroczny spis umożliwił usunięcie zawyżonej liczby mieszkańców, zapisanej w sposób scentralizowany podczas spisu sowieckiego.

Podczas ówczesnego spisu, liczbę mieszkańców na Litwie zawyżono sztucznie o blisko 15 tys. osób. Prócz tego, po odzyskaniu niepodległości bez wymeldowania się wyjechało blisko 50 tys. rosyjskich wojskowych.

Na zmniejszenie się liczby mieszkańców wpłynęło również to, że spis nie objął obywateli Litwy, którzy wyjechali za granicę do pracy lub na naukę z wizami turystycznymi i tam pozostali. Zdaniem P. Adlysa, takich obywateli może być około 120-130 tysięcy.

Miasta się zmniejszyły

Według danych spisu, obecnie w miastach mieszka 2 mln 345 tys., a na wsi - 1 mln 146 tys. osób.

W porównaniu z danymi 1989 roku, liczba mieszkańców w miastach zmniejszyła się o 142 tys., na wsi zaś - o 42 tys. osób, a to z powodu, że wzrosła emigracja mieszkańców miast do innych krajów, prócz tego niektórzy mieszkańcy przenoszą się na wieś.

W ciągu 12 lat liczba mieszkańców zmniejszała się we wszystkich największych miastach . W Wilnie liczba ta zmalała o 33,7 tys. i teraz w stolicy mieszka 543 tys. osób. Liczba mieszkańców Kowna zmniejszyła się o 36,8 tys. (mieszka 381,3 tys.), Kłajpedy - o 8,5 tys. (mieszka 194,4 tys.), Szawel - o 9,9 tys. (mieszka 135,7 tys.), Poniewieża - o 4,2 tys. (mieszka 122,3 tys.).

Najwięcej mieszkańców liczy powiat wileński - 850,7 tys. osób, najmniej zaś - powiat taurożański - 134,5 tys.

Wszystkie wiadomości - w roku przyszłym

Powszechny spis ludności Litwy odbył się na początku kwietnia br. Obecnie opracowano 59 proc. kwestionariuszy spisowych.

Ostateczne dane spisu zostaną opublikowane w pierwszej połowie 2002 roku. Będą wtedy ogłoszone dane o mieszkańcach według płci, wieku, sytuacji demograficznej, statusie etnokultury, zawodów, źródeł dochodów i in.

("Lietuvos rytas" z 31 102001 r.)

NG 44 (533)