Irena Bołądź

W dniu imienin Marszałka

Ten dzień dzisiejszy my wszyscy znamy,
że imieniny Marszałka mamy.
Wszyscyśmy dzisiaj tu się zebrali
i w dniu imienin cześć Mu oddali.

Wszystkie trudności my tu przeżyli.
My w polskich sercach ból ten znosili.
Serce Marszałka tu spoczywało,
Pięćdziesiąt latek smutno leżało

I od nas kwiatka nigdy nie miało.
Bo bolszewicy nie pozwalali.
Do płyty podejść prawa nie mieli.
Jeżeli nocą kwiat położony,

To z rana będzie już wyrzucony,
A gdy przy płycie nas tu ujrzeli,
Zaraz na Sybir nas odesłali.
Tylko na groby z dala patrzyli

I w polskich sercach ból odczuwali.
Kiedy swobodę my teraz mamy
Biało czerwone kwiaty składamy.
Wszyscy się dzisiaj tu radujemy.

Że tu przy płycie się znajdujemy,
I w dniu imienin cześć Mu oddajemy.
Nasi rodacy też pamiętają,
Że serce Jego we Wilnie mają

I z całej Polski wciąż przybywają.
Biało czerwone kwiaty składają
I zawsze znicze tu zapalają.
A my Wilnianie na was patrzymy.

Serdeczne dzięki dla was składamy,
Że serce polskie tak dobre macie
Nigdy tych grobów nie omijacie.
Tutaj AK-owcy nasi schowane,

Którzy walczyli za Ostrą Bramę
I legioniści chłopcy polskości
Oddali życie w swojej młodości

NG 44 (533)