Polacy lubią Wilno

Gdy polskie agencje turystyczne ogłosiły rok 2001 rokiem Litwy, napływ turystów z tego kraju zwiększył się o jedną czwartą.

Pod względem liczby gości hotelowych liderem turystyki w Wilnie nadal pozostaje Polska.

W pierwszym półroczu 2001 r. w hotelach wileńskich zatrzymało się gości z Polski więcej w porównaniu z tym samym okresem lat ubiegłych (w proc.):

43 25

1999 r. 2000 r.

Goście hoteli stołecznych

W pierwszym półroczu br. w hotelach wileńskich zatrzymało się 88,1 tys. gości. 82,7 proc. gości we wszystkich hotelach Wilna stanowili obcokrajowcy, w tym (w proc.):

Polacy 14,5
Rosjanie 12,4
Niemcy 9,5
Finowie 7,1
Łotysze 6,2

Wzrosła liczba Japończyków

W pierwszym półroczu br. o 33 proc. wzrosła liczba gości z Japonii. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego zmniejszyła się liczba (w proc):

Finów 9,5
Szwedów12,2
Duńczyków10,5

Źródło: Departament Statystyki, ELTA

("Veidas", nr 45 z 2001 r.)

NG 44 (533)