Alina Wołyniec

Prawnik odpowiada

Redakcja otrzymała list od czytelniczki Janiny Sadowskiej z Rubna. Pani Janina otrzymuje emeryturę wdowią po zmarłym w 1994 roku mężu, która wynosi zaledwie 34Lt. Czytelniczka pyta, dlaczego jej przysługująca emerytura jest tak niska.

Do 31 grudnia 1994 roku na Litwie obowiązywała Ustawa o państwowym socjalnym ubezpieczeniu emerytalnym, przyjęta jeszcze za czasów radzieckich.

Ponieważ mąż pani Janiny zmarł w 1994 roku, dlatego zgodnie z tą ustawą, przyznano jej emeryturę wdowią, którą naliczono w wysokości 25 procentów od emerytury bazowej (120Lt), co wyniosło 30Lt, później dodano 4Lt; stąd ta suma 34Lt. Od 1 stycznia 1995 r. na Litwie obowiązuje Ustawa Republiki Litewskiej o państwowym socjalnym ubezpieczeniu emerytalnym, zgodnie z którą przyznawane emerytury wdowie są znacznie wyższe. Dotyczy to wdów lub wdowców, których współmałżonek lub współmałżonka zmarli po 1 stycznia 1995 roku.

W tej kwestii zasięgnęliśmy opinii w Sodrze, gdzie poinformowano, że na razie nie przewiduje się wzrostu emerytur wdowich dla osób, których współmałżonkowie zmarli do uprawomocnienia się wskazanej wyżej Ustawy Republiki Litewskiej (do 1 stycznia 1995 roku).

A więc możemy tylko ubolewać, że nierówność wobec prawa znacznej grupy emerytów jest i będzie dalej tolerowana przez ustawodawcę.

NG 44 (533)