Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Petras ZABLOCKIS,

dyrektor generalny "Malseny" Spółka w ciągu stycznia-października sprzedała produkcję wartości 51 mln litów, czyli o 14,3 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.Kęstutis MAKAITIS,

właściciel "Baltijos televizija" Kryzys BTV pogłębia się - dziennikarze nie mogą nawet korzystać z telefonu. O rezygnacji ze stanowiska poinformowała tymczasowa kierowniczka telewizji Inga Baranauskienë


Kęstutis KUZMICKAS,

poseł na Sejm, proponuje, aby ustawowo zatwierdzić prawo wyborców do zapoznania się ze stanem zdrowia fizycznego i psychicznego kandydatów. Zapewniłoby to bowiem wszechstronniejszą informację o wybieranych kandydatach. "Niektóre choroby znacznie ograniczają aktywność polityków, prócz tego chorowici politycy wiele czasu poświęcają na leczenie. Uważam,że również we władzach jest wiele osób, wymagających leczenia" - powiedział K. Kuzmickas.
Česlovas JURŠËNAS

Propozycja Česlovasa JURŠËNASA, wiceprzewodniczącego Sejmu, aby jednocześnie przeprowadzić wybory prezydenta i do rad samorządów, spotkała się z krytyką ze strony merów. Merowie, reprezentujący prawie wszystkie siły polityczne, oświadczyli, że opowiadają się przeciwko wspólnym wyborom i taki pomysł porównują z usiłowaniem ?utożsamienia fraka i kaloszy?. Takie połączenie wyborów stanowiłoby poniżenie roli i lekceważenie samorządności? - powiedział mer Ignaliny Bronis Ropë.

("Veidas", nr 45 z 2001 r.)

NG 44 (533)