Prezes koła ZPL w
Turmoncie W. Bogdanowicz

Poświęcenie krzyża w parafii Turmont

W Dniu Wszystkich Świętych - 1 listopada na cmentarzu wsi Bartkiszki odbyła się szczególna uroczystość - oprócz tradycyjnej w tym dniu modlitwy za zmarłych, odbyło się poświęcenie nowego krzyża, który został ustawiony w celu upamiętnienia rozstrzelanych i pochowanych tu w roku 1941 młodych chłopców z Ziemi Smołweńskiej, którzy tutaj walczyli o Polskę.

Poświęcenia krzyża dokonał ks. Jerzy Dąbrowski, który przypomniał zebranym o symbolu krzyża oraz o potrzebie troski o naszą wspólną historię i wspólne dobro, nawiązując do słów Jana Pawła II, iż ?Ojczyzna - to ziemia, z której wszyscyśmy wyrośli i która jest naszą wspólną matką. Miarą wspólnego dobra jest jej dobro?.

W swoim czasie, na miejscu pochówku żołnierzy był ustawiony krzyż, który zapoczątkował istnienie cmentarza we wsi Bartkiszki, ale z wiadomych przyczyn został spiłowany. Dlatego ponowne ustawienie i poświęcenie krzyża było aktem dziejowej sprawiedliwości, podzięki za męstwo tym, którzy w obronie wolności i niepodległości złożyli w ofierze swoje życie.

Związek Polaków w Turmoncie wyraża serdeczną wdzięczność ks. Jerzemu Dąbrowskiemu, a także gościom z Wilna, Kowna, Jeziorosów i Dyneburga za finansowe wsparcie przy ustawianiu krzyża.

Na zdjęciach: poświęcenie krzyża na cmentarzu we wsi Bartkiszki.

Fot. autor

NG 44 (533)