Czesław Malewski

Wykaz szlachty powiatu lidzkiego

Powiat Lidzki w pierwszej połowie XIX wieku zamieszkiwało około 80 tys. mieszkańców. Zawierał w 1828 r. 23 parafie rzymsko - katolickie: lidzką, białohrudzką, nieciecką, jelnieńską, żyrmuńską, woronowską, bieniakońską, osowską, ejszyską, nacką, raduńską, zabłocką, wasiliską, wawiórską, iszczołnską, żołudzką, lacką, nowodworską, szczuczyńską, różankowską i dziembrowską, szejbakpolską, koleśnicką. Parafie te należały do dwóch dziekanatów: lidzkiego i raduńskiego.

Wykaz alfabetyczny szlachty powiatu lidzkiego* guberni wileńskiej XIX wieku oraz nazwa herbu (lub bez nazwy herbu); herb własny oznacza, że nazwa herbu jest identyczna z nazwiskiem i przeważnie herb należy do tej jednej rodziny; nazwy mające dopisek ?odm.? są odmianą herbu podstawowego.

A.

Adamowicz herb własny odm. Leliwa
Aleksandrowicz h. Kosy
Ambrożewicz
Anciuszko
Ancuta h. własny
Andradzki h. Bonarowa
Andruszewicz h. Mogiła
Andruszkiewicz h. własny
Andrzejkowicz h. Lubicz
Andrzejewski h. Prus I
Antogiński
Arłukiewicz
Apanowicz h. Gozdawa
Azulewicz h. Alabanda

B.

Babicz h. Druck
Balukiewicz, h. Trzaska
Balukiewicz h. Dąbrowa
Bańkowski h. Znin
Barancewicz h. Junosza
Baranowski h. Grzymała
Bartoszewicz h. Bończa
Bartoszewicz h.Samson
Basiuk
Bejnarowicz h.Ślepowron
Berdowski h. Ślepowron
Bernatowicz
Bialecki
Białło
Białopiotrowicz
Bielski h. Rawicz
Bieliński h. Junosza
Bieniakoński h. Łada.
Bienkiewicz h. Radwan
Bernacki h. Korczak
Bernacki h. Poraj
Bildziukiewicz h.Węzeł rycerski
Bilewicz h. Radwan
Błażejewski h. Trzaska
Bocewicz h. Radwan
Bogatko h. Pomian
Bogatyrewicz
Bogdanowicz h. Bogorya
Bog(h)umił h. Krzywda
Bohdziewicz h. Starykoń
Bohusław h. Przyjaciel
Bołądź h. Korab
Bołtuć h. Bokij
Bomblewicz h. Wąż
Boniuszko h. Brodzic
Borowski h. Lubicz
Boniecki h. Bończa
Borodzicz h. własny
Bortkiewicz h. Przegonia
Brodzicz h. własny
Borsuk h. Topór
Boryso(e)wicz h.Ogończyk
Brancewicz
Brenner h. Gozdawa
Brodowicki h. Łada
Brzeziński
Brzozowski h. Korab
Budkiewicz h. Jastrzębiec
Budrewicz h. Pobóg
Bujko h. Jastrzębiec
Bujwid h. Świat odm.
Bukowski
Bulewski h. Samson
Bułhak h. Syrokomla
Bułhard
Bułharowski h.Półświecie
Butkiewicz h. Jastrzębiec
Butkiewicz h. Trzaska
Burbo h. Odyniec
Burzyński h.Trzywdar
Butrymowicz h. Starykoń
Busz h. Buszler
Busz h. Jasieńczyk
Bykowski h.Bronic (Łopot)
Bylewski h. Samson
Byliński h. Łodzia
Boufał h. Lis
Bogusz h. Topór

C.

Cedroński h. Odrowąż
Cerpicki h. Ossorya
Cerpiński
Chludziński h. Charyton
Chmielewski h. Wieniawa
Chmielowski h.Jastrzębiec
Chreptowicz h. Odrowąż
Chrul h. Prawdzic
Chudoli h. Ślepowron
Chrzanowski h. Nowina
Chrzczonowicz h. Szeliga
Ciechanowicz h. Nałęcz
Ciechanowski h. Dąbrowa
Ciemochowski
Cybowicz
Cyronko
Cydzik h. Grzymała
Cydzik h. Prawdzic
Cytowicz h. Prus I
Czapla h. własny
Czapliński h. Grogosław
Czarnocki h. Lis
Czewil h. Nieczuja
Czeczott h. Prawdzic
Czepik h. Korab
Czyrski h. Prus III
Czyż h. Godziemba

D.

Dalecki h. Junosza
Danilecki h. Połukozicz
Daszkiewicz h. Leliwa
Daney(j)ko h. Sas
Dłuski h. Nałęcz
Dmitrowicz h. Nieczuja
Doboszyński
Doda
Dogiel h. Trzy trąby
Dogiel h. Działosza
Dombrowski
Domejko h. Dołęga
Dorniak h. Półkozicz
Dowejko h. Prus II
Dowgiałło h. Zadora
Dowgird h. Bawola Głowa inaczej Pomian
Downarowicz h. Przyjaciel
Drobiakiewicz h. Drobysz
Drozdowski h. Jelita
Dubrawski
Dudziński
Dulski
Dziakowicz h. Szachownica
Dziakiewicz h. Wczele
Dziczkaniec h. Ślepowron
Dzierżyc h. Lubicz
Dzieżyc h. Lubicz
Dzimitrowicz h. Trąby
Dzimitrowicz h. Nieczuja

E.

Eysmont
Eysymont h. Korab
F.
Falicewski
Fedorowicz h. Przegodnia
Filipowicz
Frą(on)ckiewicz h.Brodzicz
Fietkiewicz
Freiman - Ostacewicz h. Leliwa

G.

Gabich
Gadomski h. Ślepowron
Gajdamowicz h. Pomian
Gajewski h. Ostoja
Garasimowicz h. Gozdawa
Gawerski h. Rawicz
Giec h. Gosthaw
Giesztowt h. Giejsz
Gierwielaniec h. Nowina
Gieżgowt
Ginet h. Zaremba
Ginc h. Abdank
Glinski
Godlewski h. Gozdawa
Godzikowski
Gojżewski h. Łabędź
Golimont
Golkowski
Gorski h. Nałęcz
Goszmont
Grabowski h. Oksza
Grabski h. Pomian
Gradowski h. Półkozic
Grewin
Grosmani
Grudziński
Grużewski h. Lubicz
Gruhnfeld h. Dąbrowa
Grzymała h. własny
Gubarewicz h. Radwan
Gurski h. Nałęcz
Gurski h. Rawicz
Gurynowicz
Gzowski h. Junosza

H.

Harasimowicz h.Wieniawa
Harbutowicz
Henszel
Herman h. Jastrzębiec
Hofman h. Grzymała
Holeniewski
Horbaczewski
Hr(e)yhorowicz h. Lubicz
Hryncewicz h. Przegonia
Hryszan h. Nowina
Houwald h. własnego
Ho(a)ncewicz h. Dęboróg
Honckiewicz h. Dęboróg
Hubare(o)wicz
Hulewicz

I.

Iszczołowicz
Izdebski h. Pomian
Ilcewicz h. Lubicz
Iwanowski
Iwaszkiewicz h. Gozdawa
Ihnatowicz h. Kościesza
Iszora h. Kościesza

J.

Jacewicz h. Odworąż
Jachnowicz h. Topór
Jachowski h. Oksza
Jagiełło h. Łabędź
Jakimowicz h. Hołownia
Jakowicki h. Ostoja
Jakowicki h. Pobóg
Jakubowski
Jankowski h. Powała
Jankowski h. Jastrzębiec
Janowski h. Janina
Januszkiewicz h. Lubicz
Januszewski h. Dąbrowa
Jarocki h. Rawicz
Jassowicz h. Lubicz
Jassowicz h. Dołęga
Jasieński h. Jastrzębiec
Jasiński h. Topór
Jastrzębski h. Dołęga
Jaworowski
Jegliński h. Lubicz
Jelec h. Poraj
Jereminowicz h. Tarnawa
Jestko
Jeszmont
Jewel
Jeżewski h. Jastrzębiec
Jodko h. Lis
Juchniewicz h. Leliwa
Jocz h. Godziemba
Jacuński h. Sulima
Jundziłł h. Łabędź
Jurczyński h. Strzemię
Jurewicz h. Ślepowron
Jurewicz h. Lubicz
Jursza h. Ślepowron

K.

Kacmajor
Kaczkowski
Kalinowski
Kaliszewski
Kamieński h. Rola
Kandyba h. Kampenhausen
Karaś h. Dąbrowa
Karłowicz h. własny
Karpowicz h. Korab
Karpowicz h. Junosza
Kasperowicz h. Janina
Kaszyc h. Poraj
Kaszyc h.Salamandra
Kibortt h. Jastrzębiec
Kijuć h. Ślepowron
Kierbiedź h. Kierbiedź
Kieszkowski h. Krzywda
Kirkor h. Kirkor
Kirsza h. Leliwa
Kisiel h. światołdycz
Klikowicz h. Pilawa
Klimowicz h. Jasieńczyk
Klimontowicz h. Pielesz
Kliszewski h. Jastrzębiec
Kmita h. Śreniawa
Kobyliński h. Krzywda
Kochański
Koczan h. Nałęcz
Kolenda h. Bełty
Kolendowski
Kolesiński h. h. Lis
Kołyszko h. Denis
Komarowski h. Ciołek
Kondracki h. Ossorya
Kondratowicz h.Syrokomla
Koniuszewski h. Prawdzic
Konopacki h. Nowina
Konopko h. Nowina
Korczyc
Korkuć h. Nałęcz
Koplewski h. Abdank
Korsak h. własny
Korzeniecki h. Bogorya
Kotwicki h. Kotwic
Kotarski
Kosakowski
Kosiński
Kostrowicki h. Baybuza
Kowalewski h. Prus III
Kozakowski h.Lis
Kozłowski h. Jastrzębiec
Kozyrski
Krahelski h. Przegodnia
Kraiński h. Jelita ?
Krajewski h. Leliwa
Krukowski h. Gryf
Krupel h. Korczak
Krupowicz h. Krupka
Krydel
Krzyż
Krzyżanowski h. Nowina
Kubicki
Kucewicz h. Bawola głowa
Kucharski - h. Korab ?
Kuczyński h. Pomian
Kulesza h. Ślepowron
Kulikowski h. Drogomir ?
Kuncewicz h. Łabędź
Kurniewicz
Kuryłło h.własny
Kuszelewicz
Kwiatkowski h. Gryf
Kwinta h. Drya
Korejwa h. Dębno
Korejwa h. Kusza
Kozaryn h. Kościesza
Krupowies h. Lubicz
Krupowicz h. Prawdzic
Kleczkowski h. Trzaska

L.

Laskowicz h. Korab
Laskowski
Lebecki h. Łodzia
Lejko
Lenartowicz
Lewczykowski
Leszkiewicz
Lipiński h. Lubicz
Lipowski h. Bończa
Lubianiec h. Lubicz
Lubkiewicz h. Trzaska
Lewon
Lubański h. Grzymała
Ludkiewicz h. Doliwa

Ł.

Łaniewski h. Korczak
Łaski h. Korab
Łukaszewicz h. Łuk
Łunkiewicz h. Łuk
Łunkiewicz h. Bończa
Łoyko h. Łuk
Łopaciński
Łopata h. Mogiła
Łabuński h. Zagłoba
Łabuć h. Łabędź

M.

Macewicz h. Rogala
Maciejewicz h. Bogorya
Mackiewicz h. Bogorya
Mackiewicz h. Lubicz
Mackiewicz h. Boża wola
Makarewicz h. Lis
Makarowicz h. Lis
Makowski h. Jelita
Maksimowicz
Malewski h. Jastrzębiec
Malinowski
Małachowski
Mamczyc
Marcinkiewicz h. Łabędź
Marcinowski h. Rola
Markiewicz h. Łabędź .
Markowski h. Bończa
Masłowski h. Samson
Massalski h. własny
Maszewski h. Nowina
Micewicz h. Radwan
Michałowski h.Jasieńczyk
Mikosza h. Dąbrowa
Mikulski h. Pielesz
Mikutowicz h. Ostoja
Miłoszewicz
Minski
Misiura
Mizgier h. Sieniuta
Mokrzecki h. Ostoja
Mołodecki
Mołodzki
Mongiałło
Moraczewski h. Cholewa
Moraczyński h. Mora
Morawski h. Dąbrowa.
Morgiewicz h. Odrowąż
Mrokowski h. Ślepowron
Mickiewicz h. Poraj
Mickiewicz h. Przyjaciel
Mickiewicz h. Nałęcz
Minakowski h. Odrowąż
Murawski h. Korab
Monkiewicz herbu własnego odm. h. Lubicz

N.

Nacewicz
Nalewayka h. Nalewka
Narbutowicz - Narbutt
h. Trąby
Narbutt h. Trąby
Narbutt h. Zadora
Narkiewicz h. Wieniawa
Naruszewicz h. Wadwicz
Nieniecki h. Poraj
Niemiętowski h. Sulima
Niewojno
Noniewicz h. Dołęga
Noniewicz h. Prus
Nowicki h. własny
Nowokuński h. Strzemię
Nowokuński h. Nowina
Nos(s)owicz h. Topór
Nos(s)ewicz h. Topór

O.

Odyniec h. Leliwa
Okniński h.własny
Okolicki
Olechnowicz h. Leliwa
Olszański
Olszewski h. Ślepowron
Oławski
Oranowski
Orański
Orłowski
Osiecki
Ostaniewicz
Ostrouch h. Szeliga
Oszmiański h. Lubicz
Ożarowski h. Rawicz
Orda h. Ostoja
Orzeszko h. Korab
Osiński h. Radwan

P.

Pacewicz h. Połuorzeł
Pacyna h. Ogończyk
Palkowski
Paprocki
Paszkiewicz h. Radwan
Pawłowski h. Roch
Piadziewicz h. Cholewa
Piasecki h. Janina
Pietkiewicz h. Trąby
Pietkiewicz h. Jastrzębiec
Pietrusewicz
Pilecki h. Leliwa
Piotrowicz h. Leliwa
Piotrowski h. Junosza
Pirucki
Pławiński h. Plater
Pławski
Poczobutt h. Pogonia II
Podbereski h. Gozdawa
Podejko h. Korab
Podbipięta h. Gozdawa
Podlecki h. Rola
Podlewski h. Prus I
Pogoski
Połoński h. Leliwa
Połubiński h. Jastrzębiec
Połukord h. Trupia głowa
Połukord h. Radwan
Pomarnacki h. Strzała
Pomorski h. Trzy gwiazdy
Popławski h. Drzewica
Popławski h.Trzaska
Porzecki h. Pomian
Potrykowski h. Drogomir
Prochowski
Prokopowicz h. Trzy Groty
Proniewski
Protassowicz
Pryszmont h. Łabędź
Pryszmont h. Rawicz
Pryszmont h. Pobóg
Przybora h. Syrokomla
Przybytek
Ptak h. Kownia
Puchalski h. Pobóg
Puciłowski h. Orzeł
Pulanowski (Puljanowski)
Pułaski h. Ślepowron
Puławski
Puttkamer h.Bradacice odm. h. Gryf
Putrament h. Dołęga
Puzielewicz h. Ślepowron

R.

Radziejewski
Radzewicz h. Sas
Radziewicz h. Łuk
Radziwiłowicz h. Lubicz
Radziwiłowicz h. Sulima
Radziwanowski (Radziwoński) h. Bełty
Rakowski
Rapacki
Rawieński
Reczyński h. Larysz
Reczyński h. Rogala
Rejbnitz
Rekść h. Leliwa
Rewenski
Reynhard
Rodziewicz h. Łuk
Rojecki
Rokicki h. Rawicz
Romanowicz h. Lubicz
Romanowski h.Boża Wola
Rossudowski h. Roch III
Rouba h. Drogomir
Rouba h. Rola
Rozwadowski h. Rogala
Rukowicz h. Hipocentarus
Rusiecki h. Poraj
Rutkowski h. Pobóg
Ryłło h. Wieniawa
Rym(n)kiewicz h. Pomian
Rymsza h. Gozdawa
Ryntowt
Ryssud
Rząśnicki h. Dołęga
Rzecki

S.

Sacken h. własnego
Sadkowski h. Rola
Sadowski h. Lubicz
Sakowicz h. Pomian
Sasin h. Jastrzębiec
Sasulicz
Sawicz h. Sulima
Scypion de Campo
Sędzimir h. Ostoja
Sidorowicz
Siegień
Siedlikowski h. Ostoja
Sieklucki h. Paprzyca
Sielatycki h. Lubicz
Sielawa h. własny
Sielicki h. Korczak
Sikorski h. Kopasina
Siemaszko h Łabędź
Sienkiewicz h. Bończa
Sierzpukowski
Siwicki
Skaczkowski
Skawiński
Skinder
Skobejko h. Ślepowron
Skrodzki
Smilgin
Snacki h. Mordeły
Snarski
Sobol
Sokołowicz h. Gozdawa
Sokołowski h. Korab
Songajło h. Pomian
Songin h. Leliwa
Songin h. Ogończyk
Songin h. Śreniawa
Sopoćko h. Kościesza
Soroko h. Suchekomnaty
Sosewicz
Sosonko h. Godziemba
Stabrowski
Staniewicz h. Leliwa
Stankiewicz h. Mogiła
Staszewski h. Starykoń
Stecewicz h. Leliwa
Steckiewicz h. Kościesza
Stefanowicz
Stocki h. Rawicz
Stogniew h. Lubicz
Sumorok h. Ostoja
Sumorok h. Pobóg
Świacki h. Strzemię
Swia(e)niewicz h. Kuniglis
Świderski h. Lubicz
Swiackiewicz
Suchocki h. Łuk
Suchocki h. Kościesza
Sulkiewicz
Surkont h. Houwald
Surkont h. Gierałt
Szabłowski
Szaciłowski
Szalewicz h. Szaniawa
Szawkowski h. Kotwicz
Szczęsnowicz
Szczuka h. Grab
Szelking
Szemiak h. Łabędź
Szemiota h. Łabędź
Szmigier h. Ślepowron
Szołuch h. Świat
Szostak h. Bawola Głowa z strzałą przez nozdrza
Szpakowski h. Belina
Szukiewicz
Szulc h. własny
Szulc h. Waga
Szumkowski
Szwabowicz h. Jastrzębiec
Szyłko
Szymkiewicz h. Ślepowron
Szymkowski h. Rawicz
Szyszko h. Dołęga

T.

Tabeński h. Łada
Talkowski
Talmont
Tarnowski
Tietianiec h. Ślepowron
Tołoczko h. Pobóg
Towgin h. Leliwa
Truszyński
Tubielewicz h. Bawola Głowa
Tukałło h. Śreniawa
Turczyński
Turkiewicz h. Suszwelski
Turski h. Gryf
Tupulski
Tyszkiewicz h. Leliwa
Tyszko h. Trzaska
Tyzenhauz h. Bawół

U.

Ułanowski h. Sulima
Urbanowicz h. Łabędź

W

Wagner
Wasilewski h. Rogala
Wasiukiewicz
Waszkiewicz h. Groty
Waszkiewicz h. własny
Ważyński h. Abdank
Wereszczaka h. Kościesza
Wersocki h. Lubicz
Wędziagolski h. Pomian
Wialbut h. Radwan
Wienckiewicz
Wierciński h. Rawicz
Wilkaniec h. Wilcza Głowa
Wincza h. Lubicz
Wincza h. Łabędź
Wincza h. Trąby
Wismont h. Sas
Witożęć h. Rawicz
Wojciechowski
Wojdag h. Ogończyk
Wojdag h. Abdank
Wojdagowski
Wojewódzki h. Abdank
Wojniłowicz
Wojtkiewicz h. Lubicz
Wolański h. Lubicz
Wołk h. Trąby
Wołochowicz
Wołodkiewicz h. Łabędź
Wołżyński h. Prosna
Wondołowski
Wojsiat h.własnego
Wojszwiłło h. Rawicz
Wołyncewicz
Wilbik h. Szeptycki
Wilbik h. Lubicz
Wysocki
Wyzga

Z.

Zach
Zacharewicz h. Doliwa
Zachwatowicz h. Pobóg
Zachwatowicz h. Janina
Zakrzewski h. Lubicz
Zaleski h. Lubicz
Zarzecki
Zawisza
Zdanowicz h. Przegonia
Zienkiewicz h. Siekierz
Zienkowicz
Zienowicz
Znamierowski h. Gryf
Zapaśnik h. Lubicz
Zapaśnik h.Lis
Zapaśnik h. Ślepowron
Zubowski
Żaba h. Kościesza
Żebrowski h. Jasieńczyk
Żejmo h. Sas
Żelazowski
Ż(e)omojtel h. Junosza
Żoromski h. Korab
Żoromski h. Pobóg
Żochowski h. Brodzic
Żorawski h. Trzaska
Żudycki h. Lubicz
Żukowski h. Gryf
Żubrawski h. Ślepowron
Żyliński h. Janina
Żyhorowicz h. Półkozic
Żyzniewski h. Białynia

Spis szlachty powiatu lidzkiego wykonany został na podstawie metryk kościelnych XIX wieku z 23 parafii, które są wiarygodnymi dowodami pochodzenia szlacheckiego wyżej wymienionych rodzin.

Nazwa herbu podana na podstawie dokumentów Heroldii Wileńskiej różnych lat. Wymieniłem nie wszystkie z powodu braku wielu dokumentów w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy.

O kilkunastu rodach (z tego spisu) już się ukazała informacja na łamach ?NG?. Następne informacje o rodzinach szlacheckich, herbach, majątkach będą stopniowo publikowane.

* Powiat lidzki obecnie to część rejonu solecznickiego na Litwie oraz rejon lidzki na Białorusi.

NG 21 (510)